Mobile Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 06.09.2022 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Μεταφορά της έδρας
  2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την μεταφορά της έδρας.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας ως προς το σκοπό της εταιρείας.
  4. Τροποποίηση του άρθρου 26 του καταστατικού περί της τήρησης των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

     Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

      Το Διοικητικό Συμβούλιο