Mobile Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 26/10/2022 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, κατόπιν απόφασης του κατά την από 03.10.2022 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 μμ. στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Θεανούς 15, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  

  1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 24ης εταιρικής χρήσης του έτους 2021. 
  1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ως προς την διενέργεια της Γ.Σ. των μετόχων της με τηλεδιάσκεψη και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.  
  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021. 
  1. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  1. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας. 

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

      Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2022 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο