Mobile Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 08/09/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, κατόπιν απόφασης του κατά την από 02.08.2023 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 μμ., η οποία θα πραγματοποιηθεί́ από́ απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 25ης εταιρικής χρήσης του έτους 2022. 
  1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022. 
  1. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  1. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.  

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

Η εταιρεία θα αποστείλει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μετόχων που απέστειλαν ή κατέθεσαν εγκαίρως τα στοιχεία που προαναφέρονται,  είτε  ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) είτε τηλεφωνικό αριθμό με κωδικό πρόσβασης, μέσω του οποίου οι  μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση κατά την ημερομηνία και τη ορισθείσα, κατά τα προεκτεθέντα ώρα, διεξαγωγής της. 

      Αθήνα, 2 Αυγούστου 2023 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο